Dagelijks zitten de mailbox en de brievenbus van basisscholen en kindcentra vol met prachtige en leerzame activiteiten waar leerlingen graag aan deel zouden nemen.
Maar de werkdruk van de leerkrachten is al hoog en deze activiteiten stapelen bovenop het werk dat allemaal al moet.
De aanpak van Niet stapelen, maar vervangen (NSMV) helpt om deze prachtige en leerzame activiteiten toch in het curriculum van de scholen te plaatsen. Niet door te stapelen, maar door te vervangen.
Onderwijs stelt daarbij de vraag en educatie aanbieders bieden een op maat antwoord.
De digitale NSMV machine zorgt voor maatwerk, kwaliteit en duurzaamheid. En ook de goede samenwerking van gemeente, schoolbesturen en lokale educatieve partners als bibliotheek, GGD, sport en educatieve bureaus voor cultuur, technologie en natuur draagt hier sterk aan bij.