WAAROM BESTAAN WE

Om kinderen en jongeren in hun opvoedings- en onderwijsperiode zo vroeg mogelijk in contact te brengen met zo veel mogelijk leerrijke omgevingen, rolmodellen, situaties, voorwerpen, gevoelens, vaardigheden, kennis, ervaringen en talenten. En daarmee ieder kind en iedere jongere te inspireren, waardoor zij de grootste kans hebben om optimaal te worden wie zij of hij is.

Momenteel houden scholen – met terechte redenen – de deur vaak dicht voor dergelijke ontdekkingen en ontmoetingen. Belangrijke bezwaren zijn: werkdruk, onvoldoende financiën en gevoel van weerstand tegen het enorme – en mede daardoor – onoverzichtelijke aanbod van buiten.

Niet stapelen maar vervangen zorgt dat deze bezwaren van de scholen verdwijnen.

 

Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgieriger en onderzoekender dan je vaak denkt. Kinderen van 6 verwonderen zich, stellen veel waarom-vragen en willen van alles weten hoe het zit. In de midden- en bovenbouw van de basisschool raken ze dat onderzoekende helaas kwijt. We weten trouwens niet of dat bij de normale ontwikkeling hoort of dat er te weinig ruimte voor die verwondering wordt gegeven op school. (2010)

Juliëtte Walma van der Molen, hoogleraar aan het centrum voor Wetenschapseducatie en Talentontwikkeling van Universiteit Twente.


 

VOOR SCHOLEN

Een NSMV Scholenbox voorziet scholen van een digitaal instrument waarin het curriculum van de school is opgenomen. Scholen die werken met bestaande methoden vinden hun curriculum terug in de NSMV Scholenbox, tot op hoofdstukniveau. Thematisch werkende scholen kunnen zelf hun thema-elementen vastleggen in de NSMV Scholenbox (zie verderop), en dit gebruiken als startpunt voor het curriculum. Hybride vormen (methodisch en thematisch) zijn uiteraard ook mogelijk.

Binnen de NSMV Scholenbox kan vervolgens met enkele klikken vervangend aanbod worden opgeroepen voor elk hoofdstuk en/of thema-element.

Daarnaast biedt een NSMV Scholenbox -zowel voor scholen die met methoden werken als met thematisch werkende scholen- inzicht in de SLO-aanbodsdoelen die gekoppeld zijn aan de methoden en thema's. Met dit inzicht kan een school snel bepalen of het curriculum volledig is met betrekking tot de aanbodsdoelen, en waar nog hiaten te vinden zijn.